מתקן משחק משטח ריצה אלקטרוני

מסלולי ריצה אלקטרוניים
מתממשקים למשחק ריצה
סלולארי כולל עמודים להחזקת
מכשירי הטלפון של הרצים

מק"ט: PP107

העקרון הפיזיקלי

אופן הפעלה

מתוך אפליקציית פארק פלייר סרוק את
קוד ה- NFC שעל העמוד או הזן ידנית
את המספר ושחק משחק יחיד או נגד
משתתפים אחרים במסלולים לידך.