עולם השמש

ביקור בממלכת השמש ממחיש את סגולות קרינת האור מהשמש ומאפשר משחק עם האנרגיה המופקת ממנה. מראות מישוריות במערכת סובבת אלי השמש, המחזירות אור אל תאים סולריים. החשמל המופק מפעיל מערכת תאורה וקול.

מק"ט: PSY013

העקרון הפיזיקלי

החזרה ממראות המרת אנרגיית אור לאנרגיה חשמלית.

אופן הפעלה

הילד מכוון את אור השמש, המוחזר מהמראה שבידיו, אל התא סולרי, ומיד רואה את תפוקת
ההמרה בתאורת נורות, המוזנות מהתא הסולרי.